Trwa budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą.

Zarządzenie Burmistzra Wielunia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku w Gminie Wieluń Lokalnego Programu Mikrograntów.

Tegoroczna 84. rocznica wybuchu II wojny światowej obfitująca w wiele symboli, odbyła się z udziałem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Trwają intensywne prace przy budowie drogi gminnej przy ulicy Ciepłowniczej. Inwestycja, której całkowity koszt to 24 600 000 złotych, połączy ulicę Sieradzką z rondem u zbiegu ulic ks. Jerzego Popiełuszki oraz Warszawskiej.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny