Uprzejmie informujemy, że 31 maja 2022 roku upływa termin do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2022 r. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

2 i 3 maja Wieluń przybrał barwy narodowe.

 

Podczas VII Europejskiego Kongresu Samorządów została zaprezentowana najnowsza analiza kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, przygotowana przez Katedrę Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na podstawie danych Regionalnych Izb Obrachunkowych według stanu na koniec IV kwartału 2021 roku.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny