W związku z informacjami, które pojawiły się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi przeprowadzania bezpłatnych audytów jednorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie gminy Wieluń od 29 lutego informujemy, że gmina Wieluń nie zlecała i nie prowadzi audytów pod kątem montażu pompy ciepła lub kotła na pellet, montażu instalacji fotowoltaicznej, termomodernizacji budynku. 

Zarządzenia Burmistrza Wielunia w sprawie zwołania Zebrań Ogólnych Mieszkańców Sołectwa Borowiec, Masłowice, Gaszyn i Kadłub dla przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutów sołectw w Gminie Wieluń.

Zarządzenia Burmistrza Wielunia w sprawie zwołania Zebrań Ogólnych Mieszkańców Osiedla Nr 7, Nr 8 w Wieluniu dla przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutów osiedli w Gminie Wieluń.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny