Burmistrz Wielunia zawiadamia, że została wydana decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pod nazwą „Rozpoczęcie przetwarzania odpadów polakierniczych w zakładzie Wielton S.A. zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej 8 w Wieluniu.

Burmistrz Wielunia zawiadamia, że w dniu 15 września 2022 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 440 w miejscowości Masłowice, gmina Wieluń.

Burmistrz Wielunia zawiadamia, że w dniu 16 września 2022 roku została wydana decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej WN 110 kV na linię kablową WN 110 kV na dz. nr 10, 32/5, 34/1, 34/2 obręb 2, na dz. nr 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 68 obręb 18 w Wieluniu przy ul. Fabrycznej.

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny