Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wieluń, dnia 14 lipca 2021 roku

NPP.6220.5.2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WIELUNIA

Wieluń, dnia 14 lipca 2021 roku

NPP.6220.6.2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WIELUNIA

Wieluń, dnia 14 lipca 2021 roku

NPP.6220.11.2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WIELUNIA

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny