Pragniemy poinformować, że Gmina Wieluń uzyskała dofinansowanie dla  projektu pt.:„Podniesienie jakości bezpieczeństwa na drogach w Gminie Wieluń”.

Gmina Wieluń informuje, że zadanie pn. „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Wieluń” – zostało zrealizowane przy pomocy środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość dofinansowania 183 364,82 zł

Inwestor : Gmina Wieluń

W ramach projektu "Sołectwo na plus" finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, w sołectwie Dąbrowa zorganizowany został turniej szachowy, który przyciągnął mieszkańców nie tylko gminy Wieluń, ale także różnych części Polski.

 

Sołectwo Kurów z nowym wyposażeniem zaplecza Domu Ludowego w postaci dwóch szaf kuchennych.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny