W ramach projektu "Sołectwo na plus" finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w sołectwie Turów zmodernizowano i doposażono salę wiejską przy OSP Turów.

W ramach projektu "Sołectwo na plus" finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w sołectwie Olewin stworzeno zieloną strefę integracyjną przy Domu Ludowym w Olewinie w postaci zakupu wraz z montażem drewnianej altany wyposażonej w stół i ławy.

W ramach projektu "Sołectwo na plus" finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w sołectwie Starzenice stworzeno bezpieczny plac zabaw oraz doposażono Dom Ludowy w Starzenicach.

W ramach projektu "Sołectwo na plus" finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w sołectwie Masłowice zakupiono urządzenia na plac zabaw.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny