Uprzejmie informujemy, że 31 maja 2021 roku upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2021 r. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

"Jak powstał Wieluń. Legenda" to nowa pozycja czytelnicza w zbiorach Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu.

Pomimo niesprzyjającej aury mieszkańcy Gminy Wieluń uczcili święta majowe. 

Gmina Wieluń krwiodawcami stoi. W niedzielę 25 kwietnia tym razem w Kurowie odbyła się zbiórka krwi, zorganizowana przez Klub Honorowych Krwiodawców przy Ochotniczej Straży Pożarnej Kurów.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny