Informujemy, że 31 stycznia 2022 roku upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2022 r.

Informujemy, że członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń pełnią dyżury w każdy czwartek w godz. 15.00 - 16.00.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieluń w 2022 roku.

zarządzenie.pdf

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

zarządzenie.pdf

W związku z czasowym odsunięciem od kierowania pracą Żłobka Miejskiego w Wieluniu dyrektor Anety Jaskuły informuję, że w zastępstwie Żłobkiem Miejskim w Wieluniu kierować będzie Pani Bożena Żurek - była dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wieluniu.

Paweł Okrasa Burmistrz Wielunia 

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka - Fiuk w dniu wczorajszym odebrała z rąk m. in. sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adama Andruszkiewicza promesę o wartości 100 000 złotych dla gminy Wieluń w ramach programu "Cyfrowa gmina".

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny