Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oraz Skarbnik Miasta Anna Podgórniak podpisali umowę na dofinansowanie na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wieluń.

 Dofinansowanie na kwotę 109.900 zł jest przeznaczone na II etap budowy drogi Małyszyn-Urbanice.

W niedzielę 26 czerwca odbyła się doniosła uroczystość 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Widoradzu.

Rozpoczęły się wakacje. Uczniowie klas 8z terenu Gminy Wieluń zakończyli edukację w szkole podstawowej.

Po dwuletniej przerwie wróciły zmagania strażackie w ramach Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych. W szranki stanęło 13 męskich drużyn pożarniczych, 4 żeńskie drużyny pożarnicze, 6 męskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz 4 żeńskie MDP.

Za nami Pierwsze Spotkanie Transportowe, zorganizowane wspólnie przez PKO Bank Polski, PKO Leasing S.A., Gminę Wieluń oraz firmy Wielton SA i Volvo Trucks.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny