Za sprawą harcerzy z 5. Wieluńskiego Szczepu Harcerskiego „Piątka" w wieluńskim ratuszu płonie Betlejemskie Światło Pokoju.

40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego uczczono w Wieluniu uroczystą Mszą świętą w intencji Ojczyzny oraz złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod pomnikiem NSZZ „Solidarność" przy kościele oo. Franciszkanów. 

Przypominamy, że mieszkańcy gminy Wieluń mogą na bieżąco sprawdzać jakość powietrza na jej terenie. Od wczoraj działa dodatkowych 6 czujników jakości powietrza, które zostały zamontowane na obiektach szkolnych.

Inwestycje z zakresu budowy, remontów i przebudowy infrastruktury drogowej czy kanalizacji sanitarnej to priorytet w działaniach podejmowanych przez gminę Wieluń.

Czym byłyby Święta Bożego Narodzenia bez tradycyjnej choinki? Dzięki Przedszkolakom, Wieluńskim Harcerzom, Uczestnikom zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olewinie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Wieluniu oraz Słuchaczom Wieluńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie, już po raz kolejny budynki Urzędu Miejskiego, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Dworca Kulturalnego Wieluń - Dąbrowa, Pływalni Krytej, Hali Sportowej Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zdobią bajecznie kolorowe choinki.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny