Ukazał się kolejny ranking wydatków inwestycyjnych w samorządach, tworzony od lat przez czasopismo „Wspólnota”. Miło nam zakomunikować, że w najnowszej edycji obejmującej wydatki z lat 2019-2021 Wieluń zajmuje wysokie 68 miejsce wśród miast powiatowych (na 267 sklasyfikowanych).

Wychodząc naprzeciw osobom z niepełnosprawnościami Gmina Wieluń pozyskała grantw wysokości 80 955,08 złotych w konkursie „Samorząd bez barier” ogłoszonym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych .

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa poniżej przekazujemy Państwu informacje pozwalające na lepsze zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa wraz z informacją o skutecznych sposobach zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami.

Informujemy zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 poz. 1692 ze zm.) o obowiązku przeprowadzenia przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art 13 ust 1 i 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Informujemy, że w dniach 26-30 września 2022 r. w godzinach 8.00 – 15.00

wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

(pelet drzewny, olej opałowy, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG)

będą przyjmowane przy ul. Królewskiej 1 (I piętro-była szkoła muzyczna).

Od 3 października 2022 r. ww. wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Wieluniu,

pl. Kazimierza Wielkiego 2 (budynek w parku)

pokój nr 42, w godzinach urzędowania 7.30 -15.30.

Z kolei wnioski o wypłatę dodatku węglowego są przyjmowane do 30 listopada 2022 roku w siedzibie Samodzielnego Referatu Świadczeń Rodzinnych

przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 14 w Wieluniu,

w godzinach 7.30 - 15.30.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny