Informujemy, że po wymianie filtrów Pływalnia kryta przy ul. POW jest już czynna.

Gmina Wieluń sukcesywnie realizuje zadania inwestycyjne mające na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców naszej gminy.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Wieluń moga cieszyć się nowymi pracowniami i punktami dydaktycznymi z obszaru przyrody, ekologii, biologii a nawet chemii czy fizyki.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 listopada 2022 roku nowym przewoźnikiem obsługującym komunikację miejską na terenie gminy Wieluń będzie firma ABX2bus Milena Bem, Jaworzno Bankowe 75, 46-325 Rudniki.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny