Uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckiech w poszczególnych sołectwach.

Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Srebrnym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi w działalności na rzecz samorządu terytorialnego w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej

Urząd Miejski w Wieluniu jest zawsze otwarty na mieszkańców. Szczególnie cieszą wizyty młodzieży, która w przyszłości będzie działać dla dobra naszej Małej Ojczyzny.

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podpisał umowę na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 117221E Olewin-Parcela etap I.

 

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podpisał umowę na realizację zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jagiełły w Wieluniu.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny