Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę przebudowy ulicy Krakowskie Przedmieście, do najbliższej soboty (20 listopada) mają zakończyć się prace związane z układaniem wszystkich warstw nawierzchni jezdni na obecnie zamkniętym fragmencie drogi. Po zakończeniu prac nastąpi udostępnienie powyższego odcinka kierowcom.

Świętowanie 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęto w Wieluniu przemarszem pocztów sztandarowych przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchlesie i mszą święta w intencji Ojczyzny.

 

 

W dniu dzisiejszym w wieluńskim ratuszu odbyło się spotkanie Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy z władzami powiatu pajęczańskiego - Starostą Zbigniewem Gajęckim oraz Wicestarostą Pawłem Sikorą.

 

 

Wychowankom wieluńskich przedszkoli nuda jest niestraszna. Dzięki aktywnościom podejmowanym przez maluchy oraz zapraszanym do przedszkoli gościom edukacja przedszkolna mija zarówno na nauce, jak i na zabawie.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny