Wieluń, dnia 14 lipca 2021 roku

NPP.6220.6.2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WIELUNIA

Wieluń, dnia 14 lipca 2021 roku

NPP.6220.11.2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WIELUNIA

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny