Wieluń, dnia 14 lipca 2021 roku

NPP.6220.5.2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WIELUNIA

Wieluń, dnia 14 lipca 2021 roku

NPP.6220.6.2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WIELUNIA

Wieluń, dnia 14 lipca 2021 roku

NPP.6220.11.2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WIELUNIA

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny