Burmistrz Wielunia zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Inwestora Kaczmarek Serwis Przemysław Kaczmarek Stacje obsługi i warsztaty samochodowe, ul. Myśliwska 6, 98-300 Gaszyn wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku mechaniki pojazdowej o budowę hali do lakierowania pojazdów przewidziana do realizacji na działce nr ewid. 74, przy ul. Myśliwskiej 6 w Gaszynie, gmina Wielun, powiat wieluński.

Burmistrz Wielunia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.wielun.pl, a także na stronie urzędu www.wielun.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w województwie łódzkim, miasto Wieluń, obręb 4, oznaczonej numerem działki 34/10 o pow. 0,0995 ha  (KW SR1W/00033488/1).

Burmistrz Wielunia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.wielun.pl, a także na stronie urzędu www.wielun.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w województwie łódzkim, miasto Wieluń, obręb 9, oznaczonej numerem działki 500 o pow. 0,1201 ha  (KW SR1W/00078337/5).

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczona do użyczenia.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny