Gmina Wieluń otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 000 000,00 zł pochodzące ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „ Przebudowa drogi gminnej ul. Popiełuszki w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem (na odcinku od ul. Warszawskiej dawna DK74 do DW486 – ul. 18 Stycznia).

Gmina Wieluń podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki na realizację zadania pn. „Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą”.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny