Zespół podworski

Tutejszy majątek o powierzchni 294 ha (1934 r.) należał przed wojną do rodziny Grodzickich (spadkobierców Antoniego Grodzickiego - żony Bogumiły i innych).
Zachował się murowany dworek z poł. XIX w., obecnie użytkowany przez szkołę.

W tutejszym bardzo niegdyś okazałym parku podworskim rośnie wiele drzew chronionych jako pomniki przyrody: lipa drobnolistna o obwodzie 550 cm i 32 buki zwyczajne 110-260 cm.

Zabudowa

W ewidencji konserwatorskiej gminy znajdują się następujące domy:

drewniane

  • Olewin 4 - 1931 r.
  • Olewin 31 - 1911 r.

murowane

  • Olewin 1 - l. 20-te XX w., dawnie znajdował się tu Urząd Gminy Starzenice (sic!)

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny