Trwają wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Wieluń. Dotychczas wybrano przedstawicieli sołectw: Bieniądzice, Borowiec, Kadłub, Małyszyn i Dąbrowa.

W sołectwach Małyszyn i Kadłub odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich. Na kolejną kadencję wybrani zostali dotychczasowi sołtysi w Małyszynie pani Anita Borgul, w Kadłubie pan Andrzej Kos. 

 

Rada Sołecka w Małyszynie:

* Arkadiusz Felusiak

* Joanna Gibek

* Daria Gurbiel

* Tomasz Koper

Rada Sołecka w Kadłubie:

* Krzysztof Biedal

* Grzegorz Łuczak

* Wojciech Łuczak

* Adam Olszowski

Nowych sołtysów wybrali mieszkańcy Bieniądzic, Borowca oraz Dąbrowy. 

Pani Ewa Baranowska, która działa również prężnie w Kole Gospodyń Wiejskich w Bieniądzicach, została sołtysem sołectwa Bieniądzice.

Do Rady Sołeckiej wybrani zostali:

* Bartłomiej Żmudziński

* Wioletta Sudoł

* Monika Konieczkowicz

* Krzysztof Płuska

 Sołtysem Sołectwa Borowiec został wybrany pan Eugeniusz Stępień.

Rada Sołecka Borowca:

* Robert Bandera

* Władysława Marcinkowska

* Janusz Owczarek

* Janina Kalita

Sołtysem Sołectwa Dąbrowa została pani Emilia Łaniewska.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców.

Bieniądzice.pdf

Borowiec.pdf

Małyszyn.pdf

Dąbrowa.pdf

Kadłub.pdf

  • 449943625_493828099839297_8089073081713874172_n
  • 450179569_495157533039687_6538971865461687720_n
  • 450250824_495157246373049_1359093434224945262_n
  • 450549403_495567516332022_1337626740455455157_n

Zdjęcia: archiwum prywatne

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny