Na mapie Wielunia pojawiły się nowe punkty zbiórki elektroodpadów. Pojemniki z widocznymi instrukcjami zamontowane zostały w 5 lokalizacjach: przy ulicach Wodnej, Głębokiej, Zielonej, Sadowej oraz w sąsiedztwie Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - przy skateparku.

W pojemnikach można umieszczać następujące rodzaje odpadów: baterie, żarówki, żarówki energooszczędne, płyty CD i DVD, telefony komórkowe, ładowarki, drobną elektronikę, zużyte tonery. Wszelkie zgromadzone w punktach elektroodpady zostaną przekazane do utylizacji w sposób gwarantujący ochronę środowiska naturalnego.

Lokalizacja punktów zależna była od ciagów komunikacyjnych oraz możliwośći swobodnego odbioru elektroodpadów.

Punkty powstały w związku z realizacją zadania pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą”.

  • WOSiR
  • Zdjcie_WhatsApp_2023-12-29_o_092532_47d9fec7
  • Zdjcie_WhatsApp_2023-12-29_o_092533_154fa4d9
  • Zdjcie_WhatsApp_2023-12-29_o_092533_3660041e
  • Zdjcie_WhatsApp_2023-12-29_o_092533_87c4b0ff
  • gboka
  • sadowa
  • wodna
  • zielona

Zdjęcia: Urząd Miejski w Wieluniu

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny