Półmetek wakacji za nami. Uczniowie szkół podstawowych nr 2, nr 5, w Bieniądzicach oraz w Rudzie od nowego roku szkolnego będą mogli korzystać z nowych lub wyremontowanych sal lekcyjnych.

Prace budowlane oraz remontowe w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu obejmują remont pracowni biologicznej w ramach realizacji projektu „Nasze ekologiczne pracownie”- edycja 2023 w zakresie: wymiany instalacji elektrycznej i oświetlenia na energooszczędne lampy LED, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, gruntowną renowację ścian i wymianę podłogi. Remontem tym zostały objęte klasa i zaplecze klasy. Wartość remontu wynosi 62038,17 zł, około 87% tej kwoty stanowi nasz wkład własny gminy w realizację projektu. Wymieniono również instalację elektryczną na korytarzach szkoły. Wartość robót to 152672,43 zł. Odnowiono również salę lekcyjną edukacji wczesnoszkolnej oraz ściankę poświęconą patronowi szkoły - Henrykowi Sienkiewiczowi.

Natomiast w Szkole Podstawowej im. Władysława Bełzy w Bieniądzicach w okresie wakacji przeprowadzono następujące prace remontowe: malowanie i remont sal i korytarza przedszkolnego na parterze, utworzenie z pomieszczeń socjalnych łazienki dla przedszkolaków, generalny remont pomieszczeń kuchennych, remont kanalizacji sanitarnej poprzez podłączenie jej na nowo do miejskiej sieci, wymianę niezbędnej elektryki, oddzielenie część szkolnej od przedszkolnej drzwiami szklanymi, wymianę trzech par drzwi na przeciwpożarowe, wstawienie drzwi zewnętrznych przeciwpożarowych w sali ¾-latków, wymianę papy na dachu pomieszczeń gospodarczych, położenie paneli w sali lekcyjnej klasy III, odnowienie zadaszenia przy wejściu do szkoły. W połowie sierpnia planowane jest rozpoczęcie budowy boiska wielofunkcyjnego.

Z kolei w Szkole  Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudzie trwa remont przedszkola. Będzie ono mieściło się w innej części budynku. Od września na dzieci będą czekały nowe sale przedszkole, szatnie oraz piękne łazienki z prysznicami. Założona zostanie nowa instalacja elektryczna, wymianie podlegać będą także: drzwi, podłogi i oświetlenie. Do tej pory w placówce funkcjonowały dwie grupy przedszkolne, ale w nowym roku szkolnym, ze względu na dużą liczbę chętnych, ilość oddziałów została zwiększona do trzech. Od września, zgodnie z przepisami prawa, będą też dwa oddzielne wejścia - dla uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkola. W szkole w Rudzie powstanie również nowa bieżnia i siłownia zewnętrzna. Wyłoniony został już wykonawca inwestycji. Prace zakończą się do końca roku kalendarzowego 2023.

Prace w Szkole Podstawowej nr 5 rozpoczną się w najblizszym czasie.

 • 357315507_798256675117637_5892749448737161564_n
 • 357315522_749663350265858_79474070736403454_n
 • 357316871_6652391131490692_7201387103678273133_n
 • 357324419_640413844711910_869628389188201657_n
 • 357326214_968505247791949_574565743742874422_n
 • 357327088_3268292636794301_2190520521374970157_n
 • 357329650_1024672848899492_2741841931120826123_n
 • 357329663_963412054967776_5708891135180812331_n
 • 358180996_1299140747636517_8893505279434220684_n
 • 358232034_807178917527361_5197659173612206836_n
 • 362664526_816959060072954_8885019940148870454_n
 • 362889575_296137036409253_8302564848080515795_n
 • 362900662_665258211840215_2289275532531283586_n
 • 363090486_598429185707865_5130610416570052063_n
 • 363458211_1029800011514271_8190928143482530638_n
 • 363493528_2065912793748496_6593396561758946968_n
 • 363513295_814740966711678_8158979835978730172_n
 • 363518375_1013919849798911_3254947847687842605_n
 • 363519131_1954207141578817_8264497710131159383_n
 • 363523212_850512513073129_7110484138123801155_n
 • 363524458_2891313797671216_4187976011649313977_n
 • 363525520_617095550511814_8798194478441626900_n
 • 363528419_944717223422962_3534236165404530762_n
 • 363582522_665881408762555_4596412368540222362_n
 • IMG_3823
 • IMG_3826
 • IMG_3828
 • IMG_3829

Zdjęcia: SP nr 2, SP Bieniądzice, SP Ruda

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny