Umowa pomiędzy Gminą Wieluń a firmą DORBUD Janusz Czyż z Krzeczowa na realizację największej tegorocznej inwestycji drogowej - budowę ulicy Ciepłowniczej została podpisana. Ruszyły też pierwsze prace drogowe.

Budowa ulicy Ciepłowniczej wraz ze zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem, będzie kosztowała 24.600.000 zł i jest współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Przedłużenie ulicy Popiełuszki od ronda na ulicy Warszawskiej do ulicy Sieradzkiej znacząco poprawi komfort mieszkańców i pozwoli na rozładowanie ruchu drogowego w mieście.

  • 328431193_628834048957977_5625352338982601069_n
  • 328530915_882494866360519_6275494117216633195_n

Zdjęcia: Urząd  Miejski w Wieluniu

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny