Gmina Wieluń realizuje programy sprzyjające zarówno rodzinom jak i seniorom.

Uczestniczymy w ogólnopolskim programie  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Karta Dużej Rodziny, uprawniającym rodziny posiadające co najmniej 3 dzieci, w tym rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, do szeregu zniżek na terenie całego kraju. Rodzice otrzymują karty bezterminowe, dzieci o wyznaczonym terminie. Od 2019 roku z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. Wiek nie ma znaczenia. Dochód rodziny nie stanowi kryterium przyznania karty.

Gmina realizuje również autorskie programy "Wieluń sprzyja rodzinom 3+" oraz „Wieluń sprzyja seniorom 65+". Pierwszy z nich skierowany jest do rodzin wielodzietnych z co najmniej 3 dzieci, które mogą korzystać z ulg w wybranych obiektach na terenie gminy. Wykaz punktów znajduje się w dedykowanej karcie zakładce. Posiadanie karty 3+ uprawnia również do wnioskowania o Kartę Postojową, uprawniającą do bezpłatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta.

Z kolei Program "Wieluń sprzyja seniorom 65+" to propozycja dla osób, które ukończyły 65 rok życia. Mogą one korzystać z ulg w zgłoszonych do programu obiektach na terenie gminy.

Bezpłatne karty można otrzymać Urzędzie Miejskim w Wieluniu po uprzednim złożeniu wniosków. Druki wniosków można pobrać w pokoju nr 1, Ratusz Miejski od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Gmina Wieluń wychodzi również naprzeciw potrzebom ciężarnych mieszkanek. W siedzibie Straży Miejskiej kobiety w ciąży mogą zgłaszać się z kartą ciąży oraz dowodem tożsamości w celu wystawienia Karty Postojowej uprawniającej do bezpłatnego postoju w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do zgłaszania się do uczestnictwa w ww. programach. Razem sprzyjajmy Rodzinom i Seniorom!

  • 323577029_1115928545692291_7408866430532015603_n
  • 326062872_859533325122258_4491772304180241139_n
  • 3plus
  • 65plus
  • indeks

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny