Gmina Wieluń sukcesywnie realizuje zadania inwestycyjne mające na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców naszej gminy.

Mieszkańcy wsi Ubranice i Małyszyn dojeżdżający do pól uprawnych mogą cieszyć się wybudowaną drogą łączącą niemalże w całości obie miejscowości. Nowo powstała droga i zjazdy do posesji z betonu asfaltowego oraz pobocze z kruszywa pozwoli na komfortowy dojazd do pól. Koszt inwestycji to 557 028,01 złotych.

Na kolejną inwestycję polegającą na budowie drogi z asfaltu betonowego w Turowie /działka nr 706/, wykonaniu nawierzchni chodnika i zjazdów do posesji z kostki betonowej oraz wykonaniu kanału technologicznego gmina Wieluń wydała kwotę 377 493,70 złotych.

Na finiszu przebudowy znajduje się ulica Miodowa w Dąbrowie, gdzie zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni drogi i zjazdów do posesji z kostki betonowej, kanalizacji deszczową oraz umocnienie rowów płytami ażurowymi. Koszt inwestycji to 574 380,22 złotych. Planowany termin zakończenia inwestycji - 30 listopad 2022 roku.

Wyremontowanymi drogami mogą się cieszyć mieszkańcy m.in. ulicy Długosza w Wieluniu, gdzie położono nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego, wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej za kwotę 422 807,11 złotych,  Rychłowic, gdzie wykonano nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego za kwotę 259 616,69 złotych, ulicy Krasińskiego w Wieluniu, na której wykonano nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego oraz nawierzchnię chodnika i zjazdów do posesji z kostki betonowej na kwotę 383 362,81 złotych oraz ulicy Podlasie w Gaszynie, na której wykonano nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego za 335 816,43 złote.

  • DJI_0129
  • DJI_0130
  • Zrzut_ekranu_2022-10-31_o_174107
  • Zrzut_ekranu_2022-10-31_o_174128
  • wielun

Zdjęcia: Urząd Miejski w Wieluniu

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny