Ukazał się kolejny ranking wydatków inwestycyjnych w samorządach, tworzony od lat przez czasopismo „Wspólnota”. Miło nam zakomunikować, że w najnowszej edycji obejmującej wydatki z lat 2019-2021 Wieluń zajmuje wysokie 68 miejsce wśród miast powiatowych (na 267 sklasyfikowanych).

Jednocześnie jesteśmy na 5. miejscu wśród miast powiatowych w województwie łódzkim (za liderem rankingu Poddębicami, Łowiczem, Radomskiem i Rawą Mazowiecką). Metoda rankingu jest (niemal) identyczna jak w ubiegłych latach. Pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2019–2021).

 Niestety sytuacja finansowa samorządów sprawia, że 2021 to już trzeci kolejny rok spadku wydatków inwestycyjnych. Nie był on wielki, ale mając na uwadze równoczesny, przyspieszający wzrost cen robót budowlanych i materiałów, jego skutki w wymiarze rzeczowym mogą być większe niż może się wydawać.

Pełny ranking dostępny jest pod linkiem:

https://wspolnota.org.pl/news-rankingi/ranking-inwestycje-samorzadowe-2019-2021

  • Projekt_bez_tytuu10
  • Ranking_Nr_20-2022_Iinwestycje_2019-2021-01
  • Ranking_Nr_20-2022_Iinwestycje_2019-2021-03
  • Ranking_Nr_20-2022_Iinwestycje_2019-2021-04
  • Ranking_Nr_20-2022_Iinwestycje_2019-2021-05

Zdjęcia:  www.wspolnota.org.pl

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny