Informujemy, że Gmina Wieluń, po wprowadzeniu przez Radę Miejską w Wieluniu zmian w budżecie, oczekuje na przekazanie środków finansowych na wypłatę dodatku węglowego. Zadeklarowana suma do dnia dzisiejszego nie została przekazana z budżetu państwa, co za tym idzie przyznane dodatki nie mogą zostać wypłacone w ustawowym terminie. Zaistniała sytuacja jest niezależna od Gminy Wieluń.

Wypłata środków będzie realizowana niezwłocznie po otrzymaniu dotacji na ten cel.

Aktualnie przyjęto 3 472 wnioski, z czego ponad połowa jest rozpatrzona i będzie mogła być wypłacona po otrzymaniu przez gminę środków.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny