Uprzejmie informujemy, że  w miesiącu wrześniu br. rozpoczynamy przekazywanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Łącznie na obszarze Gminy Wieluń pozytywnie zakwalifikowanych zostało 71 uczniów szkół różnych typów, uprawnionych do otrzymania sprzętu komputerowego.


 
Odbiór sprzętu poprzedzony zostanie zawarciem z rodzicem / opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy darowizny sprzętu komputerowego.

 

Będziemy sukcesywnie kontaktować się telefonicznie i umawiać z Państwem na konkretną datę przekazania sprzętu, zgodnie z kolejnością wpływu wniosków.  Ponieważ beneficjentami programu jest aż 71 uczniów, proces ten będzie podzielony w czasie i wstępnie zaplanowany jest na miesiąc wrzesień bieżącego roku.

Prosimy, aby udając się do Urzędu Miejskiego w Wieluniu pok. 7 na podpisanie umowy zabrali Państwo ze sobą:
a) dowód osobisty rodzica / opiekuna prawnego / pełnoletniego ucznia,
b) numer PESEL dziecka, jeżeli umowę w imieniu dziecka zawiera rodzic / opiekun prawny,
c) kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka

Przypominamy, że sprzęt komputery otrzymują Państwo na własność, jednakże przez dwa kolejne lata od daty zakończenia projektu, będą Państwo zobligowani do regularnego składania pisemnych oświadczeń potwierdzających, że sprzęt ten jest w Państwa posiadaniu i jest wykorzystywany na potrzeby edukacyjne danego ucznia. Nadto, Urząd Miejski w Wieluniu będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prawdziwości złożonych przez Państwa danych.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny