Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oraz Skarbnik Miasta Anna Podgórniak podpisali umowę na dofinansowanie na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wieluń.

 Dofinansowanie na kwotę 109.900 zł jest przeznaczone na II etap budowy drogi Małyszyn-Urbanice.

Kwota 21 mln jaką przeznaczył zarząd Województwa Łódzkiego trafi do 151 gmin i powiatów. Nabór wniosków o przyznanie dofinansowań trwał do 31 stycznia 2022 roku. Na terenie województwa łódzkiego zmodernizowanych i wybudowanych zostanie 125 km dróg.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny