Informujemy, że punkt z darami oraz punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy zlokalizowany przy ul. Królewskiej 1 (dawna Państwowa Szkoła Muzyczna) został zamknięty.
Wnioski o świadczenie 40 zł za zakwaterowanie obywatela Ukrainy przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Wieluniu w ratuszu miejskim, pokój nr 1, plac Kazimierza Wielkiego 1.

wniosek.pdf

Wnioski o jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy przyjmowane są w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieluniu przy ul. Okólnej 7.

wniosek.pdf

Wnioski w sprawie świadczeń rodzinnych przyjmowane są w Referacie Świadczeń Rodzinnych MGOPS przy ul. POW 14.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny