W związku z czasowym odsunięciem od kierowania pracą Żłobka Miejskiego w Wieluniu dyrektor Anety Jaskuły informuję, że w zastępstwie Żłobkiem Miejskim w Wieluniu kierować będzie Pani Bożena Żurek - była dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wieluniu.

Paweł Okrasa Burmistrz Wielunia 

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny