Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 listopada 2022 roku nowym przewoźnikiem obsługującym komunikację miejską na terenie gminy Wieluń będzie firma ABX2bus Milena Bem, Jaworzno Bankowe 75, 46-325 Rudniki.

Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy. Pojazdy przewoźnika będą wyposażone w urządzenia przekazujące bieżącą informację o pozycji pojazdu w celu umożliwienia pasażerom sprawdzenie rzeczywistego odjazdu autobusu z danego przystanku. Telefony kontaktowe do przewoźnika:  535-481-472; 533-481-474.

 W najbliższym czasie zostaną zaktualizowane tabliczki z rozkładami jazdy. Obowiązujący rozkład jazdy ulegnie drobnym zmianom na tych kursach, gdzie jest to możliwe oraz konieczne.

 

Rozkład jazdy Komiunikacji Miejskiej

www.wielun.kiedyprzyjedzie.pl

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny