Przypominamy, że informacje o imprezach, koncertach, spotkaniach, wystawach itp. mających miejsce w gminie Wieluń można znaleźć w zakładce Dzieje się w Gmnie Wieluń. Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania wydarzeń za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się w tej zakładce!

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Gminy Wieluń na Dzień Otwarty 20 maja 2016 roku. Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Burmistrz Wielunia w godzinach 12.30 – 15.30 będzie oprowadzał chętnych po Ratuszu Miejskim przybliżając historię samego miejsca oraz samorządu wieluńskiego. W tym dniu zapraszamy również w godz. 9.00 – 17.00 do zwiedzenia Baszty Męczarni wraz z przewodnikiem. Wszystkich zainteresowanych spotkaniem z burmistrzem oraz zwiedzaniem Ratusza Miejskiego prosimy o zgłaszanie się pod numerem telefonu 43 886 02 03 do czwartku 19 maja do godziny 12.00. Dla każdego miła niespodzianka!

Już po raz dziewiąty ulice Wielunia przemierzyli amatorzy biegania podczas "Pętli Wieluńskiej", która odbyła się 14 maja 2016 roku.

Zapraszamy serdecznie właścicieli i sprzedawców posiadających koncesję na dystrybucję alkoholu w punktach sprzedaży bezpośredniej oraz w obiektach gastronomicznych na spotkanie informacyjno - instruktażowe na temat „Praw i obowiązków przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad funkcjonowania placówek ze sprzedażą napojów alkoholowych w świetle obowiązujących przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, które odbędzie się 18 maja 2016 roku w godzinach 16.00 – 18.00 w sali widowiskowej Wieluńskiego Domu Kultury przy ul. Krakowskie Przedmieście 5.

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji programu „Populacyjno-przesiewowego wykrywania rodzin z wysoką genetyczną predyspozycją do rozwoju nowotworów w Gminie Wieluń”, który jest kontynuacją programu rozpoczętego pod koniec 2007 roku, 18 kwietnia 2016 roku w godzinach 9.30-14.00 odbędzie się kolejna konsultacja genetyczna. Konsultacje przeprowadzi dr Tomasz Huzarski z Międzynarodowego Centrum Leczenia Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie w sali widowiskowej (parter) Wieluńskiego Domu Kultury przy ul. Krakowskie Przedmieście 5.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny