Zabudowa

W ewidencji konserwatorkiej gminy znajdują się domy:
drewniane

  • Małyszyn 12 - koniec XIX w., przeniesiony w 1925 r.
  • Małyszyn 15 - 1929 r.

murowane

  • Małyszyn 18 - ok. 1930 r.
  • Małyszyn 24 - 1929 r.
  • Małyszyn 25 - 1929 r., okna 1985 r.

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny