Burmistrz Wielunia ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Burmistrz Wielunia ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Burmistrz Wielunia ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny