Burmistrz Wielunia informuje, że w dniu 23 i 24 marca 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, przy pl. Kazimierza Wielkiego 1 w Wieluniu, odbyły się pierwsze (I) przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Wieluniu.

Burmistrz Wielunia zawiadamia, że została wydana decyzja o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej artykułów z tworzyw sztucznych wraz z budową infrastruktury technicznej, budową budynków socjalno-biurowych przy ul. Fabrycznej w Wieluniu; instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w miejscowości Sieniec.

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny