Burmistrz Wielunia zawiadamia, że w dniu 10 lipca 2020 roku została wydana decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej ORANGE zlokalizowanej na dachu nieruchomości przy ul. Mikołaja Kopernika w Wieluniu.

Burmistrz Wielunia zawiadamia, że w dniu 20 lipca 2020 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża skał wapienno-krzemionkowych i kruszywa naturalnego na gruntach wsi Masłowice.

Burmistrz Wielunia ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny