Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaprasza wszystkie dzieci z terenu Gminy Wieluń na darmowe seanse filmowe do Kino-Teatru Syrena. Wyjścia do kina realizowane będą przez Szkoły i Przedszkola z Gminy Wieluń, zgodnie z przygotowanym przez kino harmonogramem. Serdecznie zapraszamy !

plakat fdd 01

Wielki Flis Niepodległości nawiązuje do kilkusetletniej tradycji spływów rzeką Wartą, w ramach swobodnego przepływu towarów i ludzi. Obok wymiany handlowej spławiane tą rzeką  tratwy,  poprzez port na wyspie Wolin, zapewniały wymianę kulturalną na skalę międzynarodową.

Uprzejmie informujemy że w związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) transmisja ONLINE z obrad Sesji Rady Miejskiej w Wieluniu została czasowo wstrzymana. Brak jest możliwości podpisania z serwisem YouTube, za pośrednictwem którego transmisja była realizowana, umowy powierzenia przetwarzania zgodnej z RODO. Jednocześnie informujemy, że analizujemy inne rozwiązania, które pozwolą wznowić transmisję.

              

Informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 17.04.2018 r. wprowadził zmiany do regulaminu konkursu, dotyczącego odnawialnych źródeł energii, w których to zmieniono planowany termin rozstrzygnięcia konkursu na czerwiec 2019 r. oraz termin ocen formalnych wniosków do 22.01.2019 r.

Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na cykl spotkań informacyjnych w trakcie których dowiesz się o zmianach i ułatwieniach, w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce, w zakresie prawa przedsiębiorców, prawa podatkowego i prawa zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia MŚP, pod hasłem: PRAWO DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI-małe firmy, wielkie zmiany.

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny