Zarządzenie Nr 11/21 Burmistrza Wielunia z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku w Gminie Wieluń zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz Zarzadzenie Nr 12/21 Burmistrza Wielunia z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku w Gminie Wieluń zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących działania w obszarze aktywności fizycznej.

Nowy oznakowany radiowóz trafił do Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.

Na aktywnej mapie Wielunia pojawił się nowy obiekt - ścianka wspinaczkowa dla dzieci.

Uprzejmie informujemy, że 31 stycznia 2021 roku upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2021 r. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny