Jednym z priorytetowych zadań gminy Wieluń są inwestycje z zakresu budowy, remontów i przebudowy  infrastruktury drogowej.

Zarządzenie nr 183/19 Burmistrza Wielunia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na terenie Gminy Wieluń w 2020 roku.

Jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w Wieluniu jest Park Miejski im. Żwirki i Wigury. Dla wszystkich korzystających z uroków zieleni miejskiej Gmina Wieluń przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki wybudowała Otwartą Strefę Aktywności.

Ostatni dzień listopada 2019 roku to zarazem ostatni wyjazd drużyny MKS-u Wieluń w pierwszej rundzie w rozgrywkach I ligi  grupy B w sezonie 2019/2020. Gościliśmy w Poznaniu na hali obecnego wicelidera drużyny WKS-u Grunwald Poznań.

Już w grudniu mieszkańcy Gminy Wieluń będą mogli na bieżąco sprawdzać jakość powietrza na terenie Wielunia.

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny