Każdego roku Związek Harcerstwa Polskiego otrzymuje Betlejemskie Światło Pokoju od słowackich skautów.

Betlejemskie Światło Pokoju - symbol pokoju i pojednania między narodami, dzieki harcerzom z wieluńskich drużyn płonie od dzisiaj w wieluńskim Ratuszu. 

W październiku wieluńska "Watra" wzięła udział w siódmej edycji Harcerskiej Fantazjady! Wydarzeniu najbardziej wyczekiwanym przez cały Hufiec ZHP Łask!

We wrześniu drużyna "Watra" wzięła udział w największym wydarzeniu harcerskim w województwie łódzkim - Święcie Chorągwi Łódzkiej, które w tym roku odbyło się w Kutnie, noszącym tytuł Miasta Róż.

24 czerwca gromada „Przyjaciele Koszałka Opałka” ze Szkoły Podstawowej w Masłowicach uczestniczyła w biwaku integracyjno – pożegnalnym w Kamionie. W biwaku uczestniczyło 12 zuchów, którego drużynową jest Urszula Sujka i 2 harcerzy, działających w ZHP w Wieluniu.

22 lutego  harcerze 5 Wieluńskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej wzięli udział w DMB, czyli Dniu Myśli Braterskiej. Jest to jedno z ważniejszych świąt skautów na całym świecie.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny