Poniżej sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieluniu w latach 2015 - 2016.

Podczas I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej VII kadencji wybrano nowe przewodniczące rady.

Z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbyła się "żywa lekcja historii" w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej z Grodu Żywej Historii "KERIN". W spotkaniu uczestniczyli radni z Młodzieżowej Rady Miejskiej, Miejskiej Rady Seniorów oraz Rady Miejskiej w Wieluniu wraz z Burmistrzem Wielunia Pawłem Okrasą.

14 kwietnia 2016 roku przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieluniu uczestniczyli w seminarium Partycypacja Obywatelska Młodzieży. Przykład Młodzieżowych Rad Gmin, które odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Podczas wczorajszej przedświątecznej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieluniu młodzi radni przedstawili m.in. sprawozdanie z realizacji 6 edycji programu edukacyjnego "Żyj smacznie i zdrowo", który realizowany był w wieluńskich gimnazjach. Na zakończenie radni złożyli wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny