Na koniec roku 2020 w Wieluniu zameldowanych było 22 044 osoby, natomiast w sołectwach 9 233. Łączna liczba mieszkańców gminy Wieluń w roku 2020 wyniosła 31 277 osób.

Liczba osób zameldowanych w poszczególnych miejscowościach:

 

  Grudzień
2015
Grudzień
2016
Grudzień
2017
Grudzień
2018
Grudzień
2019
Grudzień
2020
Wieluń 23 258 23 334 22 663 22 772 22 543 22 044
Bieniądzice 216 220 216 219 215 217
Borowiec  77  82 85 84 93 99
Dąbrowa  1 307  1 327 1 329 1 378 1 370 1 383
Gaszyn  915  968 978 1 002 1 028 1 053
Jodłowiec  266  269 267 263 267 271
Kadłub  546  554 541 562 549 542
Kurów  878  891 883 889 901 885
Małyszyn  173  178 177 178 183 179
Masłowice  748  759 759 778 780 780
Nowy Świat  72  68 65 69 68 65
Olewin  433  429 424 420 431 434
Piaski  79  85 83 87 84 89
Ruda  1 218  1 224 1 218 1 237 1 225 1 221
Rychłowice  178  178 179 175 176 174
Sieniec  435  441 415 411 405 395
Srebrnica  119  107 105 105 110 112
Starzenice  194 193 185 186 185 188
Turów  642  646 629 628 631 631
Urbanice  151  151 154 160 168 169
Widoradz  340  346 343 349 345 346

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny