W związku z występującą suszą powodującą szkody w uprawach rolnych oraz działach specjalnych produkcji rolnej informujemy, że Gmina Wieluń wszczęła procedurę postępowania związaną z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych suszą.

Kultura, tradycja, kuchnia Włoch oraz najsłynniejsze włoskie zabytki to tematy pierwszych letnich warsztatów plastyczno-literackich dla dzieci, które zorganizowała Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu w ramach wakacycjnych spotkań z najmłodszymi czytelnikami.

Od soboty 29 czerwca w Muzeum Ziemi Wieluńskiej można podziwiać wystawę "Malarstwo prof. Jana Szacenbacha".

Zmieniamy gminę Wieluń dla Was. W ramach podziału wolnych środków przeprowadzone zostaną inwestycje.

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podpisania przez wojewodę łódzkiego Zbigniewa Rau umów z samorządami w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Wieluń otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 000 000,00 zł na przebudowę ul. Popiełuszki.

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny