Kartusz herbowy rodu Radoszewskich ze zniszczonego kościoła farnego oraz tablica z niemiecką nazwą ul. Rudzkiej pojechały do Gdańska, gdzie będą prezentowane na wystawie "Dziedzictwo utracone" w Muzeum II Wojny Światowej. Osobiście przyjechał po nie dyrektor Muzeum, dr Karol Nawrocki.

Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok II OSK-2786/18) po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi kasacyjnej Wojewody Łódzkiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 czerwca 2018 r. sygn. akt III SA/Łd 302/18 w sprawie ze skargi Rady Miejskiej w Wieluniu na zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2018 r. nr PNIK-I.4102.47.2017 w przedmiocie nadania nazwy ulicy oddalił skargę kasacyjną.
Na mocy ww. wyroku, od 12 grudnia 2018 r. ulica „Lecha Kaczyńskiego” w Wieluniu zmienia nazwę na ulicę „18 Stycznia”.

Po świątecznej przerwie wrócili do treningów zawodnicy drużyny seniorów oraz drużyn młodzieżowych Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Wieluniu.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępna dla mieszkańców pow. wieluńskiego w 2019 roku

Lista jednostek

Jedyny i niepowtarzalny Imperial Lviv Ballet zaprezentował w poniedziałek 17 grudnia na scenie kino-teatru Syrena w Wieluniu niezwykle piękne widowisko „Jezioro Łabędzie” z klasyczną muzyką Piotra Czajkowskiego.

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny