W dniu 04 stycznia w Szkole Podstawowej w Rudzie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego "Sto Najpiękniejszych Miejsc Polski w Stulecie Odzyskania Niepodległości" organizowanego przez Posła na Sejm RP Piotra Polaka pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych na koncert "Co mi w duszy gra? Muzyka Polska'' do Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Koncert odbędzie się 10 listopada w sobotę o godzinie 17.00.

Zapraszamy serdecznie uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich do udziału w konkursie wiedzy historycznej "Polska niepodległość u zarania II Rzeczypospolitej (1905 - 1921)". Konkurs odbędzie się w dniach 27 - 28 listopada w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. 

Wielki Flis Niepodległości nawiązuje do kilkusetletniej tradycji spływów rzeką Wartą, w ramach swobodnego przepływu towarów i ludzi. Obok wymiany handlowej spławiane tą rzeką  tratwy,  poprzez port na wyspie Wolin, zapewniały wymianę kulturalną na skalę międzynarodową.

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny