Wielki Flis Niepodległości nawiązuje do kilkusetletniej tradycji spływów rzeką Wartą, w ramach swobodnego przepływu towarów i ludzi. Obok wymiany handlowej spławiane tą rzeką  tratwy,  poprzez port na wyspie Wolin, zapewniały wymianę kulturalną na skalę międzynarodową.

Gmina Wieluń ogłasza Konkurs na projekt graficzny logo z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości.

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny