Grodzisko pierścieniowe w okolicach Widoradza

Wśród osuszonych i zamienionych na pola bagien w kierunku wsi Ruda, na niewielkim wzniesieniu znajduje się późnośredniowieczne grodzisko pierścieniowe doszczętnie spalone pod koniec w. XIV., z zachowanymi czterema pierścieniami wałów i fosami. Od dłuższego czasu badania archeologiczne prowadzi tu Muzeum Ziemi Wieluńskiej, znaleziono m.in. groty bełtów, noże, klucze, podkowy, ostrogi i dużo ceramiki. Do ciekawszych znalezisk zalicza się zabytki pochodzące z Czech - kolce-kotwice i sztylet mizerykordię. Wszystkie te znaleziska te wskazują na obecność w grodzie załogi wojskowej.
W 1561 r. wspomniany jest rów odprowadzający wodę z grodziska do stawu.

Z grodziskiem związane są legendy o zapadniętym zamku diabła Rokity i Tatarach najeżdżających Wieluń w 1241 r., których miało pochłonąć bagno.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny