Zabudowa

W ewidencji konserwatorskiej gminy znajdują się następujące domy:
drewniane

 • Turów 86 - XIX/XX w.
 • Turów 132 - l. 30-te XX w., przeniesiony w 1947 r.
 • Turów 145 - 1932 r.
 • Turów 148 - 1903 r.
 • Turów 149 - 1932 r.
 • Turów 158 - pocz. XX w.
 • Turów 165 - pocz. XX w., przebudowaby w 1960 r.
 • Zwiechy 172 - 1921 r.

murowane

 • Turów 6 - 1937 r.
 • Turów 143 - ok. 1920 r.
 • Turów 163 - pocz. XX w

Ponadto w ewidencji znajdują się murowana kaplica p.w. św. Barbary z 1902 r. z przybudówką z 1990 r. należąca do parafii w Chotowie oraz hurtownia towarów przemysłowych w budynku poszkolnym z ok. 1905 r.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny