Grodzisko z okresu kultury łużyckiej w Kurowie

Na północny-zachód od wsi, wokół osady Grodzisko, wśród podmokłych łąk na niewielkim wzniesieniu znajdują się pozostałości grodziska obronnego z okresu kultury łużyckiej, dokładnie z VII-V w. p.n.e. Obszar grodu był dawniej otoczony wałami i fosą, obecnie można jedynie dostrzec nieznaczne nierówności terenu. Jeszcze w r. 1919 pojedynczy wał miał 2-3 metry wysokości, znajdowano tu zabytki z żelaza, brązu i elementy drewnianej konstrukcji wału. Było jednym z większych w Polsce, miało powierzchnię ok. 28 ha (700x400 m). Zostało zniszczone prawdopodobnie wskutek najazdu wojowniczych Scytów w V w. p.n.e., było jednak zamieszkane również później, we wczesnym średniowieczu (głównie w IX-XI w.). Wokół grodziska istnieje skupisko ciałopalnych cmentarzysk kultury łużyckiej.

Wiatrak

Przy drodze do Chotowa (Kurów 195) zachował się drewniany wiatrak typu koźlak, zbudowany w 1888 r.
Obecnie nie posiada już skrzydeł.

 • DSC00635
 • DSC00637
 • DSC00639
 • DSC00641

Zabudowa

W ewidencji konserwatorkiej gminy znajdują się domy:
drewniane

 • Kurów 31 - ok. 1910 r.
 • Kurów 89 - ok. 1935 r.

murowane

 • Kurów 17 - 1925 r.
 • Kurów 24 - l. 20-te XX w.
 • Kurów 34 - 1923 r.
 • Kurów 53 - l. 20-te XX w.
 • Kurów 61 - 1927 r.
 • Kurów 63 - 1924 r.
 • Kurów 64 - 1938 r.
 • Kurów 77 - 1 ćw. XX w. - częściowo drewniany
 • Kurów 87 - 1928 r.
 • Kurów 113 - 1918 r.
 • Kurów 116 - 1918 r.
 • Kurów 118 - 1918 r.
 • Kurów 130 - 1922 r.
 • Kurów 160 - 1918 r.
 • Kurów 163 - 1918 r., dawna szkoła

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny