Kościół Najświętszej Marii Panny w Gaszynie

Wieś w 1520 r. należała do parafii Wieluń.
W kępie drzew, nad strumieniem znajduje się drewniany modrzewiowy kościółek typu wieluńskiego, wzniesiony w XVI w., restaurowany w 1868 r. i ponownie gruntownie w l. 1974-75. Posiada charakterystyczne cechy kościółka w tzw. stylu wieluńskim: orientowany, jednonawowy z węższym prezbiterium, kryte wspólnym gontowym wysokim dachem z sygnaturką, tworzącym szeroki okap, szczególnie nad prezbiterium. Podobnie jak i inne kościółki wieluńskie (p. Zabytki > Kadłub > Kościół parafialny św. Andrzeja Apostoła i Zabytki > Wieluń > Kościół parafialny św. Barbary; kościółki typu wieluńskiego stoją również w Wierzbiu, Łaszewie, Grębieniu, Wiktorowie i Popowicach) budowany jest z wykorzystaniem konstrukcji zrębowej, obecnie oszalowany, z wieżą konstrukcji słupowej od zachodu. Nawa i prezbiterium zbudowane zostały na planie prostokąta, wieża o lekko pochyłych ścianach, kryta dachem namiotowym posiada w przyziemiu kruchtę. Zachowały się XVII-wieczne odrzwia z kruchty do nawy. W XX w. dobudowano od północy zakrystię przykrytą dachem pulpitowym. Wewnątrz drewniane stropy nad nawą i prezbiterium.
Wewnątrz z wyposażenia wymienić trzeba późnorenesansowy ołtarz główny z 1. poł. XVII w. z obrazami św. św. Małgorzaty, Cecylii i Wawrzyńca, dwa barokowe ołtarze boczne z poł. XVIII w. z rzeźbami św. św. Wawrzyńca, Rocha, Wacława i Zygmunta, oraz rzeźby św. Stanisława i innego św. biskupa z poł. XVIII w. i kilka innych barokowych z tego okresu. Ponadto obrazy św. Antoniego z Dzieciątkiem autorstwa Tadeusza Saltz z 1839 r. i św. Rocha z r. ok. 1800 oraz kilka obrazów ludowych i blacha trumienna z 1672 r. z czteropolową tarczą Jakuba Gaszyńskiego zawierającą jego inicjały (I. G. Z. G.) i cztery herby, w tym Odrowąż oraz prawdopodobnie Lew i Leszczyc.

Na cmentarzu przy kościele znajduje się mogiła dwóch żołnierzy 36 pp Legii Akademickiej 28 DP Armii „Łódź” poległych 1. września 1939 r. pod Kadłubem - Romana Filutara i Czesława Tymińskiego.

 • DSC00545
 • DSC00549
 • DSC00551
 • DSC00555
 • DSC00558
 • DSC00565
 • DSC00567
 • DSC00569
 • DSC00571
 • DSC00579

Zabudowa

W ewidencji konserwatorkiej gminy znajdują się domy:
drewniane

 • Gaszyn 73 - 1937 r., dawna szkoła
 • Gaszyn 112 - 1. ćw. XX w.
 • Gaszyn 177 - 1. ćw. XX w.

murowane

 • Gaszyn 62 - l. 20-te XX w.
 • Gaszyn 66 - ok. 1935 r.
 • Gaszyn 114 - ok. 1925 r.
 • Gaszyn 115 - ok. 1935 r.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny