Z inicjatywy Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy 17 maja 2016 roku odbyło się w Wieluniu spotkanie dotyczące Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego z udziałem wiceministra środowiska Sławomira Mazurka.

 Przygotowywany Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego to najważniejszy dokument regulacyjny w zakresie m.in. gospodarowania odpadami komunalnym – dla gmin i podmiotów gospodarczych branży odpadowej województwa łódzkiego. Wraz z przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, plan wojewódzki rozstrzygnie na lata możliwości gmin w zakresie realizacji celów ekologicznych oraz kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W trakcie spotkania zaproszeni goście omawiali rozwiązania, które stworzą mieszkańcom i podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność w gminach województwa łódzkiego możliwości pracy i zrównoważonego rozwoju.

Zgromadzeni goście wysłuchali prelekcji Sławomira Mazurka – wiceministra środowiska nt. „Priorytetów w gospodarce odpadami”, prelekcji Tomasza Stysia – Eksperta Instytutu Sobieskiego nt. „Przetwarzania odpadów komunalnych w projekcie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami”, prelekcji Roberta Foksa – Wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego i Uczelni Jana Wyrzykowskiego nt. „Przetwarzania odpadów komunalnych w pakiecie gospodarki o obiegu zamkniętym”, prelekcji Marka Bujoka – Eksperta Atmoterm S.A. nt. „Aktualizacji Krajowego planu gospodarki odpadami oraz wojewódzkich planów na tle wyzwań gospodarki odpadami na poziomie gminy” oraz prezentacji Konrada Romka i Łukasza Waksmundzkiego, przedstawicieli Spółki Eko Tech nt. „Platformy ETS do segregacji odpadów opakowaniowych dla mieszkańców gmin poprzez zastosowanie zautomatyzowanych urządzeń do odbioru odpadów typu Reverse Vending Machine”.

 

  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119

Zdjęcia: Marta Kaczmarek

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny