Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

burmistrz w każdy poniedziałek
w godzinach od 9.00 do 16.00,

pracownicy – codziennie w godzinach urzędowania

Za koordynację i tryb rozpatrywania skarg i wniosków jest odpowiedzialna Sekretarz Miasta

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny