Gmina Wieluń informuje, że inwestycja budowy boisk do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej w Gaszynie została dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na prośby mieszkańców dbających o groby bliskich zmarłych na wieluńskim cmentarzu, zamontowaliśmy 7 kamer monitoringu miejskiego na cmentarzu komunalnym w celu stałego monitowania nekropolii. Mamy nadzieję,  że obecność kamer spowoduje spadek kradzieży, zapobiegnie dewastacjom pomników oraz podniesienie poziom bezpieczeństwa odwiedzających mogiły najbliższych. 

Wielofunkcyjne boisko przy Szkole Podstawowej w Gaszynie im. Jana Jarczaka, które zostało wybudowane blisko rok wcześniej niż zakładała umowa z wykonawcą, jest kolejną inwestycją infrastruktury sportowej po boisku treningowym ze sztuczną murawą przy Stadionie Miejskim oraz bieżni lekkoatletycznej przy Gimnazjum nr 1. oddaną do użytku w bieżącym roku.

W najbliższym czasie zostanie oddany do użytku łącznik pomiędzy ulicą Szpitalną a ulicą Wiśniową w Wieluniu, który znacząco ułatwi poruszanie się pieszych i rowerzystów między tymi ulicami.

Informujemy, że Gmina Wieluń jest partnerem projektu PUP "Regionalna platforma e-usług publicznych w obszarze kultury i turystyki oraz innych spraw obywatelskich", którego głównym celem jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców.

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny