Burmistrz Wielunia zawiadamia, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku mechaniki pojazdowej o budowę hali do lakierowania pojazdów przewidzianą do realizacji na działce nr ewid. 74, przy ul. Myśliwskiej 6 w Gaszynie, w gminie Wielun, powiat wieluński został zgromadzony cały materiał dowodowy, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu oraz opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

 

ogłoszenie,pdf

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny