Burmistrz Wielunia zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Inwestorów złożonym za pośrednictwem pełnomocnika o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 27 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Urbanice na działce nr geod. 133/9 i 137/6, obręb Urbanice, gmina Wieluń, woj. łódzkie.

 

ogłoszenie,pdf

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny