Burmistrz Wielunia zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 lutego 2023 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu 20 luty 2023 roku) fundacji pn. „GRAND AGRO Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego” z siedzibą w Przasnyszu 06-300, ul. Makowska 142 w sprawie uznania Fundacji za stronę postępowania w prowadzonym postepowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych selektywnie zebranych, w m. Ruda k/Wielunia; przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie istniejącego zakładu znajdującego się w m. Ruda, gm. Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie na działkach o nr ewidencyjnych 669 i 236/1, wydano postanowienie na podstawie którego uznano za stronę rzeczonego postępowania administracyjnego ww. Fundację. 

 

ogłoszenie.pdf

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny