Burmistrz Wielunia zawiadamia, że został złożony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Wieluń Wschód Północ” wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działkach ewidencyjnych o numerze 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, obręb 1, gmina Miasto Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie.

ogłoszenie.pdf

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny