Burmistrz Wielunia, ogłasza publiczny przetarg nieograniczony w formie pisemnej na zbycie pojazdu.

 

zarządzenie99_21.pdf

załącznik1i2.pdf

załącznik3i4.pdf

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny