Klasztor Sióstr Bernardynek w Wieluniu zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia na prace konserwatorskie w ramach zadania pn. „Konserwacja dwóch rzeźb św. Bonawentura, św. Bernardyn ze Sieny  z 1 ćw. XVIII w.  kościoła popaulińskiego Klasztoru Sióstr Bernardynek pw. Mikołaja w Wieluniu”.

 

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie dwóch rzeźb św. Bonawentura, św. Bernardyn ze Sieny  z 1 ćw. XVIII w.  kościoła popaulińskiego Klasztoru Sióstr Bernardynek pw. Mikołaja w Wieluniu.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.   

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załącznika do niniejszego zapytania.

Załącznik 1 - Formularz ofertowy oświadczenie.pdf

Załącznik 2 - Zaświadczenie o odbyciu wizji lokalnej.pdf

Załącznik 3 - Wzór umowy.pdf

Załącznik 4 - Program prac.pdf

Załącznik 5 - Pozwolenie konserwatorskie.pdf

zapytanie ofertowe.pdf 

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny