Parafia Katolicka pw.  Św. Barbary Dziewicy i Męczennicy  w Wieluniu zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia na prace konserwatorskie w ramach zadania pn. „Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza bocznego p.w. Św. Rocha i obrazów w kościele św. Barbary w Wieluniu”.

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym p.w. Św. Rocha z kościoła parafialnego p.w. Św. Barbary Dziewicy i Męczennicy w Wieluniu.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.   

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załącznika do niniejszego zapytania.

załacznik 1 - zakres prac.pdf

załacznik 2 - pozwolenia konserwatorskie.pdf

załącznik 3 - formularz ofertowy.pdf

załacznik 4 - wzór umowy.pdf

zapytanie ofertowe.pdf 

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny