Parafia Katolicka pw. Nawiedzenia NMP w Wieluniu zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia na prace konserwatorskie w ramach zadania pn. „Wykonanie badań i prac konserwatorskich ambony w kościele p.w. Bożego Ciała w Wieluniu”.

 

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie przy ambonie z kościoła parafialnego p.w. Bożego Ciała w Wieluniu.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.   

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załącznika do niniejszego zapytania.

załącznik 1 - program prac.pdf

załącznik 2 - pozwolenie konserwatorskie.pdf

załacznik 3 - formularz ofertowy.pdf

załacznik 4 - wzór umowy.pdf

zapytanie ofertowe.pdf

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny